DATA

DATADREVNE PRODUKTER

ANALYSE OG INNSIKT

Innsikt

Vi i Nettavisen jobber kontinuerlig med å legge til rette for økt innsikt om leserne på våre flater. Dette skjer både internt via egne paneler og gjennom deltakelse i syndikerte undersøkelser i samarbeid med aktører som TNS-Gallup og MBL.

Et utvalg av våre partnere:

SHER
Sher er et unikt samarbeid mellom Nettavisens Blogg.no og Opinion. Panelet samler jenter i alderen 15-29 år til undersøkelser og diskusjon rundt aktuelle tema, og tar tempen på en meget aktuell målgruppe i den digitale verden.

EFFEKT

Effekt I tilknytning til våre annonseprodukter kan vi tilby et utvalg av rapporter og analyser for å måle effekt. Dette inkluderer innsikt i brukerbaser på kundens egne nettsider, tradisjonell kampanjestatistikk, og integrering av denne type kunnskap med målgruppeinnsikt basert på blant annet demografi og interesser.  


Kampanjemålinger
Hvordan har kampanjen levert? Nettavisen tilbyr skreddersydde kampanjemålinger for å måle effekt av alle flater opp imot kundens målsetninger (KPIer). Her benytter vi egne leserpaneler og relevante tredjepartsverktøy. Kampanjene måles på egenskaper som oppmerksomhet, engasjement og kjøpsintensjon. I tillegg ser vi gjerne på kampanjens evne til å bygge merkevareverdi. En stor database av undersøkelser gjør at vi kan sammenligne resultater med andre aktuelle kampanjer på bransje, format, målgruppe etc.  


Audience Report
Hvem når vi ut til? Nettavisen tilbyr rapporter som viser hvem kampanjen har blitt vist til. Gjennom implementering av tellepixel i kampanjen kan vi se nærmere på krysningspunktet mellom segmenterte lesere med kampanjekontakt, og lesere som har gjennomført surveys på våre sider og lesere som er medlem i vårt leserpanel. Rapportene gir oss slik demografiske bakgrunnsvariabler på nådd målgruppe. Dette er et nyttig verktøy for å se hvor godt man treffer ønsket målgruppe. Rapporten kan også gi en pekepinn på hvilke målgrupper som bør targetes i kommende kampanjer,og kan derfor gjerne også benyttes på tradisjonelle ROS-kampanjer. Våre verktøy muliggjør i tillegg, frekvensmålinger innenfor ulike målgrupper samt geografisk fordeling.