DATA

DATADREVNE PRODUKTER

MÅLGRUPPER

Demografi
Menn
Kvinner
Unge 30-
Voksne 30+
Etablerte 50+
Høy inntekt 500'+
Høy utdannelse
Interesser
Sport
Økonomi
Motor
Reise
Teknologi
Shopping
Trening
Foreldre

Om målgruppene

Vi kan tilby annonsering mot spesifikke målgrupper annonsøren ønsker å nå, også på tvers av MNAs flater.

I stedet for å basere seg på den generelle målgruppeprofilen til et nettsted, kan man ytterligere snevre inn og øke treffsikkerheten for et helt konkret publikum.

Kjøp av målgrupper innebærer at man øker andelen lesere i målgruppen i det kjøpte volumet. Det betyr ikke at man kjøper utelukkende lesere i målgruppen, men at man når flere i ønsket målgruppe enn hva som hadde vært tilfelle ved ikke-målgrupperettet kjøp - treffsikkerheten blir med andre ord større.

Noen målgrupper er enklere å identifisere enn andre. Jo snevrere en målgruppe er, desto mindre vil dekningen bli, og sannsynligheten for at de man treffer faktisk er i målgrupper synke. Vi anbefaler derfor å velge ut målgrupper med omhu, og i denne prosessen bistår vi kunden gjerne.

Metode

Interessesegmentene er basert på leservanene til leserne våre. De baserer seg på lesning av saker og seksjoner om det aktuelle temaet.
Vi kan tilby ulike grader av utvist interesse, basert på hvor mye en bruker har lest. Jo sterke krav til utvist interesse, desto lavere volum.

Demografi. Logging av datatrafikk sammen med kvalitative surveys på våre flater utgjør grunnlaget for våre målgruppeanalyser ("big data"). Gjennom maskinlæringsalgoritmer kan vi på basis av detaljert informasjon om et fåtall kjente brukere utvide "nettet" til å også omfatte lesere som vi kjenner mindre til.

Presisjonen på segmentene vil variere noe fra kampanje til kampanje, men ligger i snitt på mellom 80% og 90%, på tvers av våre flater.

Mediehuset Nettavisen har sin egen Data Management Platform (DMP), integrert mot SSP-en Improve Digital, Adform og annonseserver.

DMP-en er egenutviklet og skreddersøm mot våre og våre kunders behov. Det vil si at vi kan være behjelpelige med å lage ad hoc segmenter for å møte kundens behov, samt tilby data- og analysetjenester mot våre kunder og kampanjer.