TEKNISK INFO

GENERELLE RETNINGSLINJER

Etter vår vurdering er støtende eller blir oppfattet som støtende
Etter vår vurdering ligger for nært opp til redaksjonelt innhold
Etter vår vurdering er villedende
Etter vår vurdering av andre årsaker ikke er i tråd med MNA eller en av våre brands profil, ønskede koplinger eller for øvrig bryter med det som etter vår vurdering oppfattes som en god nok annonse. Begrunnelse kan bli gitt.

Leveringsfrist

Alt annonsemateriell sendes til ad@nettavisen.no. Husk å skrive navnet på kunden og tidspunktet for første publisering (kampanjestart).

FORMATER

Topp og wallpaper

Piksel-størrelse: 1920×1000
Wallpaper-formatet består av et enkelt bilde med en bredde på minimum 1920 px, for å sikre at den fyller ut de fleste skjermoppløsninger. For at siden ikke skal bli for tung å laste (noe som gir en dårligere brukeropplevelse), må du sette bakgrunnen (1000×700) – som blir liggende bak selve innholdet på nettsiden – til hvit (#FFFFFF). Det samme gjelder om det skal brukes html5 eller flash i toppen – da må 1000×300-området i øverst på wallpaper-en også gjøres hvit (altså feltet bak flashbanneret). Filtype: GIF/JPG / FLASH (1000×300) Maks filstørrelse: 145 KB (samlet)

Wallpaper spesifikasjoner:

Når du skal produsere en wallpaper-annonse som skal ligge på Nettavisen, er det greit å vite hva synligheten av innholdet på annonsen faktisk er i forhold til ulike brukeres skjermoppløsninger. Samtidig må du også ta høyde for er at noe av bredden og høyden på skjermen blir “spist opp” av scrollbaren og menyer.

Se på de grafiske eksemplene under for å få oversikt over hva våre lesere sitter på av skjermoppløsninger og hva man bør legge budskapet innenfor, for at flest mulig skal få med seg det viktigste. Dvs at hvis man f.eks. ønsker å nå ut til så godt som alle leserne, må man legge alt viktig budskap og knapper innenfor 1400 pxl bredde og 700 pxl høyde.

1. Eksempler som fungerer:

Her er all info lagt innenfor området 1400×700 pxl så alle våre brukere får det med seg. De resterende brukerne vil allikevel oppleve annonsen som mer dominerende pga. bakgrunnsbildet som strekker seg over hele skjermen. Dermed blir effekten for disse enda sterkere enn om den kun hadde ligget i toppen. 

3. Eksempel som ikke fungerer

Her er alt for mye av den viktige informasjonen lagt langt utenfor det de fleste av våre brukere kan se. Her er er det kun 27% som f eks. ser retten med prisinformasjon. 

Last ned en mal av wallpaper-annonsen som en JPG ved å høyreklikke på bildet du finner her.

HTML5

Størrelse

PS: Dette gjelder ved første innlasting. Du kan benytte deg av Lazy Load hvis du ønsker.

Begrensninger

Styling av banner

Du kan kun sette CSS-regler på klasser og IDer. Selektorer direkte på html tagger er ikke tillatt.